Roos Fikenscher
[terug naar de beginpagina]

Ierland

Psychosociaal werker

Een psychosociaal werker begeleidt mensen met psychosociale problemen.
Psychosociale problemen zijn problemen of vraagstukken die iemand in het dagelijks leven zodanig bezighouden dat hij of zij niet meer kan doen wat hij of zij wil doen of wat redelijkerwijs van hem of haar verwacht mag worden.

Psychosociaal werk


Voor wie?

Iedereen die tijdelijk psychosociale problemen ervaart.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
Maar als de psychosociaal werker ontdekt dat zij niet in staat is om adequaat hulp te verlenen, zal ze doorverwijzen.


Hoe?

Door te praten. De basismethode bestaat uit gesprekstechnieken zoals counseling.

 

Wat is counseling?

Counseling is een communicatief proces tussen de professional en een cliënt. Hierbij wordt de cliënt gestimuleerd zijn psychosociale sensitiviteit, inzicht en vaardigheden te ontwikkelen. Dit is nodig om een bevredigende en oplossingsgerichte manier van leven te kunnen vinden.


De plaats binnen de gezondheidszorg

Het psychosociaal werk beweegt zich tussen psychotherapie enerzijds en maatschappelijk werk anderzijds.
Het voldoet aan de toenemende vraag van mensen voor wie psychotherapie - voor de ervaren problematiek - een te zwaar middel is en die door maatschappelijk werk onvoldoende kunnen worden geholpen.


Voorbeelden

Enkele voorbeelden van problemen waarmee iemand bij een psychosociaal werker terecht kan:

  • Stress en burnout
  • Depressieve klachten
  • Rouwverwerking
  • Eetproblemen
  • Psycosomatische klachten
  • Problemen m.b.t. gezin en opvoeding
  • Relationele problemen
  • Verzuimpreventie en reintegratie