Roos Fikenscher
[terug naar de beginpagina]

Nieuwe bewegingen in de zorg

Een initiatief om met betrokkenen tot beweging in de zorg te komen.

Met dit initiatief richten wij ons op:

iedereen die een constructieve bijdrage wil leveren aan veranderingen in de zorg,

iedereen die op de een of andere manier van betekenis wil zijn in zijn werk binnen de zorg,

iedereen die een duwtje in de juiste richting kan gebruiken om zelf weer de regie in handen te nemen in het veranderingsproces.

Wij richten ons in principe op het volledige werkterrein van de zorg, dus inclusief ziekenhuizen en medische instellingen. Maar ook inclusief de ouders uit de driehoek cliënt - ouder/verwant - hulpverlener.

 

Praktische info

Introductiedagen:

29 januari 2011.
Kosten: € 45 per dag

Themadagen:

5 maart 2011: autonomie - afhankelijkheid
21 mei 2011: loyaliteit binnen de driehoek
24 september 2011: je krachten mobiliseren
Kosten: € 70 per dag

Locatie: Nijmegen e.o.

Tijd: 10.00 - 17.00

Inschrijven: bij Jerry Bochem of Roos Fikenscher.

Download hier het inschrijfformulier.

 

Welk problemen zien wij?

Wij zien een zekere starheid in de zorgsector. Wij zien dat gedreven en gemotiveerde hulpverleners geïsoleerd raken. Daardoor vervallen zij - om zich staande te houden- in routinewerk om ten slotte gefrusteerd af te haken.

Wij zien ook dat het moeilijk is om in organisaties werkelijke steun te krijgen om veranderingen, mede van onderaf, te kunnen initiëren of implementeren.

Soms ben je geneigd te zeggen dat de zorgsector helemaal op slot zit. Dan lijkt er geen beweging meer in te zitten, laat staan iets los te krijgen. Stilstand is achteruitgang, beweging is voor een gezonde organisatie pure noodzaak. Die beweging moet er komen.

Daarmee is niets nieuws gezegd, het is een proces van alle tijden. Ook in de zorg. De ene keer wordt de boel wakker geschud, de andere keer wordt de inrichting ervan veranderd.

We zijn nu op een punt gekomen dat de traditionele middelen niet meer helpen. Dus moeten wij op een nieuwe manier proberen dynamiek te bewerkstelligen.

Als een gewricht niet goed functioneert, dan ga je naar een fysiotherapeut. Voor de zorgsector bestaat geen therapeut die je na een diagnose kunt inschakelen. Die therapeut moeten wij zelf zijn en de diagnose zullen wij zelf moeten stellen.

Tot die conclusie zijn wij gekomen. Daarom willen wij iedereen die zich aangesproken voelt mobiliseren op een ‘werkplek’, een plaats waar wij elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen. Een werkplek waar wij nieuwe bewegingen in de zorg in gang kunnen zetten.

 

Voor wie willen wij nieuwe bewegingen bewerkstelligen?

Om tot een oplossing te kunnen komen is het nodig dat wij van gedachten wisselen met de betrokken binnen de zorg. Dat zijn de vele professionele hulpverleners, maar ook de ouders en relaties van cliënten.

 

'De' oplossing

Wij hebben geen pasklare oplossing. Wel hebben wij de sterke wil om mee te werken aan een oplossing. Maar daarvoor hebben wij ook anderen nodig, want alleen met ons tweeën lukt het niet.

Daarom organiseren wij ontmoetingen met anderen die ook tot het besef zijn gekomen dat er een nieuwe beweging in gang moet worden gezet. Op deze ontmoetingen zullen herkenning, erkenning en bewustwording ontstaan, vergelijkbaar met de principes van lotgenotencontacten.

Wij zullen daar met elkaar praten in groepen en met bijvoorbeeld opstellingswerk doelen kunnen bereiken. Want met opstellingswerk kun je thema’s verhelderen waardoor de energie en motivatie om door te zetten behouden kan worden.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn twee professionals die werkzaam zijn in de zorg, elk met zijn eigen vaardigheid. Omdat wij in de zorg op verschillende terreinen werken, beschikken wij over verschillende invalshoeken. Daardoor komen eventuele problemen eerder aan het licht.

Ook zijn wij door onze verscheidenheid beter uitgerust om problemen aan te pakken.

Wij zijn:
Jerry Bochem, groepsdynamisch trainer en coach,
Roos Fikenscher, systemisch hulpverlener.

 

[indischhart@roosfikenscher.nl]