Roos Fikenscher
[terug]

Maatwerkproject in de driehoek cliënt - ouder - medewerker

 

In de lente van 2009 heb ik leerlingen van het ROC De Leijgraaf begeleid in het lesprogramma Samen kom je dichterbij. Dit maatwerkproject is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen ouders/verwanten en stichtingen binnen de gehandicaptenzorg. Binnen deze zorg blijkt het voor de betrokkenen niet altijd even makkelijk om de juiste plaats in te nemen in de driekhoek cliënt – ouder/verwant - medewerker.  Het gevolg is dat er soms ‘problemen’ ontstaan die vervolgens de aandacht afleiden van degenene om wie het gaat: ouders voelen zich soms buiten spel gezet en medewerkers voelen zich te weinig erkend.

Mijn kennis en ervaring in de driehoek cliënt, ouders/verwanten en medewerker vielen voor het bewustwordingsproces van de leerlingen over hun rol in deze driehoek heel goed op hun plaats.

 

Uitwerking

 

Gedurende drie vrijdagmiddagen heb ik in samenwerking met Doret van Lith aan een diverse groep van achttien gemotiveerde leerlingen van het ROC De Leijgraaf te Uden les gegeven. Het doel van het project was de leerlingen zich ervan bewust te maken  hoe ‘erkenning’ er in de alledaagse zorg uit ziet, wat dit voor henzelf betekent en wat voor de ander. Na dit bewustwordingsproces zijn de leerlingen beter in staat om ‘op een professionele manier om te gaan met de relationele driehoek van cliënt, verwanten en medewerkers.’

De eerste twee dagdelen kenden een meer theoretisch karakter met veel praktijkopdrachten. In het laatste dagdeel werd met het oog op de toekomst de behandelde stof  vooral in praktijk gebracht.

 

Deel 1: Erkennen

 

In de driehoek cliënt – ouder/verwant - medewerker heeft iedereen een eigen plek. Voor een goede samenwerking met elkaar is het van belang dat iedereen elkaars rol erkend. Zodra dit het geval is, bestaat er een basis om met elkaar verder te gaan.

In twee praktijkopdrachten wordt gespeeld met het begrip erkennen en ontstaat er een begin van een bewustwordingsproces van de leerling in deze driehoek.

 

Literatuur:

‘Ouders op hun plek’, Chiel Egberts

 

Deel 2: Betrokkenheid en het gezinssysteem

 

Na een beknopte uitleg over de systeemtheorie wordt er vanuit deze gedachte gekeken naar de driehoek cliënt – ouder/verwant - medewerker. Er blijken verschillende driehoeken naast en over elkaar te bestaan. Elke driehoek - elk systeem - brengt weer zijn eigen ‘cultuur’ met zich mee.

In elk systeem heeft een ieder een andere rol. Met behulp van opstellingen worden deze verschillende rollen ervaren.

 

Deel 3: De professionele manier

 

De praktijkopdrachten van de vorige lessen worden verder uitgewerkt. Het accent komt te liggen bij de rol van de leerling als medewerker in de driehoek cliënt – ouder/verwant - medewerker. De leerlingen zijn zich nu goed bewust van hun eigen rol.Met de opgedane kennis en ervaring wordt gekeken naar de communicatie met de ouders/verwanten.

 

[indischhart@roosfikenscher.nl]