Roos Fikenscher
[terug naar de beginpagina]

Introductie van andere vormen van systemisch werk

Geïnspireerd door een onlangs afgeronde bijscholing Familieopstellingen pas ik, waar het kan, een andere opzet van systemisch werk toe.

Wat blijft:

  • iedereen is welkom, met of zonder vraag rondom een probleem of thema
  • een workshop omlijst met meditatie, mindfulness, visualisatie, muziek en tekst
  • de bekende vorm van familieopstellingen waarbij de vraagsteller andere deelnemers uitnodigt iets of iemand te vertegenwoordigen in de opstelling van het systeem van de vraagsteller.

Ook op deze dagen werk ik met hetgeen zich aandient.

Wat ik toevoeg zijn verschillende vormen van opstellingen. Vanuit de bekende vorm van familieopstellingen zijn er namelijk nog andere vormen ontstaan, zoals bijvoorbeeld

  • structuuropstellingen
  • verdekte opstellingen
  • blinde opstellingen
  • opstellingen met poppetjes etc.

 

Structuuropstelling

“Samenvoegen van ervaringen of gebeurtenissen (ik en ...)”
De ervaringen kunnen te maken hebben met opleidingen, werkervaringen, familie, een reis naar het buitenland, een team etc.

Doel en resultaat:

  • met andere ogen kijken naar een ervaring uit het verleden
  • ontdekken waar een (deel van de) gebeurtenis nog niet volledig afgerond is en je beperkt in het vrijuit leven in het hier en nu.

 

Een voorbeeld uit de praktijk

Iemand koos de onderstaande ervaringen en gebeurtenissen om nog eens te bekijken vanuit het hier en nu:
1. een gehandicapte zus
2. de partner
3. de verhuizing naar...
4. de kinderloosheid
5. de wens om te emigreren.

Vijf representanten gaan naast elkaar staan en vertegenwoordigen ieder een ervaring of gebeurtenis die in jouw leven van belang is geweest. De cliënt staat tegenover een rij gebeurtenissen.
Een voor een gaat de cliënt tegenover de representant van de gebeurtenis staan. De cliënt ontdekt de verbanden tussen haar zus, partner en verhuizing. Met dit inzicht kijkt ze anders naar het plan om te gaan emigreren.

 

“Verdekte ”opstelling

Bij deze vorm weet alleen de cliënt (en eventueel de begeleider) wat er opgesteld wordt. Ook de representanten weten niet waar zij voor opgesteld staan. Dit geeft de cliënt de mogelijkheid iets te onderzoeken met behulp van een opstelling zonder nadere uitleg.

 

“Blinde ”opstelling

Bij deze vorm weet niemand wie er voor wat opgesteld staat.

Toch kan dit inzicht geven in bijvoorbeeld de manier waarop een systeem beweegt en hoe een cliënt zich in dit systeem beweegt.

 

Thema-opstellingen

Bij deze vorm geeft in plaats van een individuele vraag een algemeen thema richting aan een systemische oefening.

Voorbeelden van een algemeen thema: man-vrouw, werknemer-werkgever, autonomie op de werkvloer, familiebanden buiten Nederland, verschillende culturen binnen een relatie etc .

 

Voor vragen kun je mij altijd mailen of bellen.

 

 

 

 

[indischhart@roosfikenscher.nl]